• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Andrej Badinka
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2010
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Systémy pre podporu rozhodovania
Diplomová práca:
Realizacia softvéru pre vedenie cvičení
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2008
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
GIMP - tipy a triky -multimediálna príručka