• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Tomáš Barčiak
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2010
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Informačno-komunikačné siete
Diplomová práca:
Konvergované multimediálne IP siete.
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2007
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Testovanie prvočíselnosti