• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Peter Bizoň
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
1994
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Aplikovaná informatika