• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Bc. Sadeq Alfardan
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2006
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Informačné technológie
Bakalárska práca:
Skúmanie odlišností kultúr v riadení ľudských zdrojov dvoch krajín: Bahrainu a Slovenskej republiky