• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Lenka Beláková
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2007
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Aplikovaná informatika
Diplomová práca:
Získavanie znalostí z databáz s využitím rozhodovacích stromov
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2005
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Hotelový informačný systém