• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Vladimír Antalík
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2007
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Aplikovaná informatika
Diplomová práca:
Rozpoznanie podobných znakov použitím neurónových sietí
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2005
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Vizualizácia manipulácie s kontajnermi na kontajnerovom prekladisku v 3D.