• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Michal Abaffy
Osobné údaje
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2007
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Systémy pre podporu rozhodovania
Diplomová práca:
Programový systém pre zadávanie umiestňovacích úloh na dopravných sieťach
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2005
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Knižnica pre prekladač z Visual Basicu do C++