• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Bc. Ján Bednár
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2005
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Porovnávanie metód budovania rozhodovacích stromov založené na pozorovaní