• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. František Bakaľa
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2006
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Aplikovaná matematika
Študijné zameranie:
Ekonomické
Diplomová práca:
Kryptografické vlastnosti operácií v konečných algebraických štruktúrach