• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Dalibor Adamus
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2005
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Aplikovaná matematika
Študijné zameranie:
Ekonomické
Diplomová práca:
Návrh S-boxov pomocou operácií v konečných algebraických štrukturách