• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Robert Adamec
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2005
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Informačná a riadiaca technika
Diplomová práca:
Analýza informačných a riadiacich systémov automobilu vrátane hlasových aplikácií