• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Mikuláš Bado
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2005
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Manažment
Diplomová práca:
Návrh systému riadenia a rozvoja ľudského potenciálu v podmienkach COOP Jednota, s.d. Modrý Kameň