• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Bc. David Allo
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2009
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Load balancing a high availability clustering v operačnom systéme GNU/Linux