• Obrázok do hlavičky stránky
 • Obrázok do hlavičky stránky
 • Obrázok do hlavičky stránky
 • Obrázok do hlavičky stránky

Vážení absolventi a priatelia

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity síce vznikla len v roku 1990, ale nadviazala na tradíciu, ktorá vznikla založením študijného odboru Kybernetika v doprave a spojoch na Strojníckej a elektrotechnckej fakulte vtedajšej Vysokej školy dopravnej. Tento študijný odbor bol neskôr transformovaný na študijný odbor Informačné a riadiace systémy a v roku 1996 fakulta doplnila škálu odborov o študijný odbor Aplikovaná matematika. Od roku 1975, keď prví absolventi opúšťali bránu školy, stovky absolventov pracujú vôkol nás.

Je našou snahou obnoviť a vytvoriť trvalý kontakt s každým absolventom školy, prezentovať mu súčasné aktivity a prostredníctvom tohoto vzťahu sprostredkovať záujem o fakultu aj Vaším obchodným partnerom, pracovným partnerom, priateľom a v neposlednej rade i Vaším potomkom.

Na základe toho chceme:

 • vytvoriť nový vzťah študentov k škole
 • podporovať vzájomné kontakty absolventov
 • podporovať vzájomné kontakty s priaznivcami fakulty
 • trvale udržiavať a rozvíjať vzťah medzi fakultou a jej absolventami a priaznivcami

V rámci týchto aktivít chceme:

 • Organizovať výročné ročníkové stretnutia absolventov fakulty a odboru Kybernetika v dopravve a spojoch.
 • Zabezpečovať trvalé vzdelávanie absolventov a priaznivcov.
 • Organizovať spoločenské podujatia na upevňovanie priateľských kontaktov bývalých absolventov ako aj priaznivcov fakulty.
 • Organizovať športové podujatia na upevňovanie priateľských kontaktov bývalých absolventov ako aj priaznivcov fakulty.
 • Organizovať športové podujatia na upevňovanie priateľských kontaktov bývalých absolventov ako aj priaznivcov fakulty.
 • Poskytovať pomoc absolventom pri hľadaní prvého zamestnania.
 • Organizovať reklamnú, propagačnú a sprostredkovateľskú činnosť v prospech fakulty.
 • Organizovať vedecké a odborné podujatia s účasťou absolventov a priaznivcov fakulty